Ямницький Вадим Маркович
Завідувач кафедри практичної психології та психотерапії
Професор кафедри практичної психології та психотерапії,
доктор психологічних наук
Освіта
Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут 1983-1990 р.р. (Рівненський державний гуманітарний університет), захист кандидатської дисертації, м. Одеса: 1993 р., захист докторської дисертації: 2006 р. за спеціальністю: 19.00.07, присвоєння вченого звання професора: 2007 р.

Сертифіковані програми навчання:

– психотерапевт за методом символдрами – МТСРС.

Наукові інтереси:

  • практична психологія;
  • проблеми викладання психології у вищій школі;
  • психологічне консультування;
  • психотерапія;
  • проблеми життєтворчості особистості.

Здобутки

Професійна активність: Рівненський державний педагогічний інститут (Рівненський державний гуманітарний університет): 1990-1997 р.р. викладач кафедри психології; 1997-2006 р.р. доцент кафедри загальної психології та психодіагностики; 2006-2011 р.р. професор кафедри загальної психології та психодіагностики; з 2011 р. завідувач кафедри практичної психології та психотерапії. Член спеціалізованих вчених Рад із захисту докторських дисертацій (НПУ імені М. П. Драгоманова м. Київ, та ДЗ «ПНПУ» імені К. Д. Ушинського, м. Одеса).

Громадська активність: голова Рівненського обласного товариства сприяння розвитку символдрами, член Міжнародного товариства сприяння розвитку символдрами,  член УСП, член редколегії наукових видань.

Основні публікації:

Автор понад 150 наукових праць.

  1. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М.П., 2006 – 362 с.
  2. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності особистості: практикум. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М.П., 2008 – 249 с.
  1. Ямницький В.М. Духовність особистості: психологічні чинники // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: Зб. наук. праць. – Вип.4 (17). – Луганськ: Вид-во Східноукраїнськ. нац. універ. ім. В.Даля, 2006. – С.234-242.
  1. Ямницький В.М. Системний аналіз феномену життєтворчості особистості // Психологія і суспільство. – Тернопільський державний економічний університет, Інститут експериментальних систем освіти. – №4, 2009. – С.145-152.
  2. Ямницький В.М. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості // Освіта регіону. – Психологія, політологія, комунікації. – Університет «Україна». – Київ, 2010. – С.94-96.