Ямницький Вадим Маркович

Завідувач кафедри практичної психології та психотерапії

доктор психологічних наук, професор

Освіта
Освіта: Рівненський державний педінститут, 1990 р., спеціальність «Математика. Фізика», вчитель математики і фізики. Аспірантура Державного педагогічного університету, м. Одеса (1990-1993 рр.). Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів» (1993 р.). Присвоєно вчене звання доцента (1997 р.). Докторантура Рівненського гуманітарного університету, м. Рівне (1999-2002 рр.). Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці» (2006 р.). Присвоєно вчене звання професора (2007 р.).

Сертифіковані програми навчання:

– психотерапевт за методом символдрами – МТСРС.

Наукові інтереси:

 • практична психологія;
 • проблеми викладання психології у вищій школі;
 • психологічне консультування;
 • психотерапія;
 • проблеми життєтворчості особистості.

Здобутки

Професійна активність: Рівненський державний педінститут (Рівненський державний гуманітарний університет): 1990-1997 рр. викладач кафедри психології; 1997-2006 рр. доцент кафедри загальної психології та психодіагностики; 2006-2010 рр. професор кафедри загальної психології та психодіагностики; з 2010 р. завідувач кафедри практичної психології та психотерапії.

Доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М. є членом спеціалізованих вчених Рад із захисту докторських дисертацій (Д. 41.053.03, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, спеціальність 19.00.07- педагогічна та вікова психологія) та (Д 48.125.03, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, спеціальність 19.00.07- педагогічна та вікова психологія); Д 26.053.10 Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, м. Київ (2011-2014).

Громадська активність: Член Української спілки психотерапевтів; доцент та супервізор Міжнародного товариства сприяння розвитку символдрами; голова Рівненського обласного товариства сприяння розвитку символдрами.

Член редколегії наукових видань:«Символдрама» Міжнародної організації сприяння розвитку символдрами; «Проблеми сучасної психології» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»; «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ; «Психологія: реальність і перспективи» збірник накових праць РДГУ.

Забезпечення дисциплін:

 • Сучасні концепції глибинної психології;
 • Активні методи у психологічній практиці;
 • Методологія і методи наукових досліджень у психології;
 • Основи символдрами.

Хобі: – подорожі, відпочинок на природі, теніс настільний.

 

Основні публікації:

Автор понад 140 наукових праць.

 1. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент./ В.М. Ямницький // – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М.П., 2006 – 362 с.
 2. Розвиток життєтворчої активності особистості: практикум. /В.М. Ямницький // – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М.П., 2008 – 249 с.
 3. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Практика супервізії як засіб формування рефлексивної компетентності майбутніх психологів /В.М.Ямницький, С.А.Литвиненко// «Наука і освіта» Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України, №5.- Одеса, 2014.- С. 168-172.
 4. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Формування рефлексивної компетентності у професійній підготовці майбутніх психологів/ В.М.Ямницький, С.А.Литвиненко // Наука і освіта: Наук.-прак. журнал Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім..К.Д.Ушинського.- Одеса: ПДПУ ім..К.Д.Ушинського.- 2014.- №10. – С.115-119.
 5. Підготовка майбутніх психологів у просторі життєтворчості особистості: теоретичні аспекти. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі: колективна монографія / за ред. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (20с.).
 6. Ямницький В.М. Суб’єктність та відповідальність як системоутворювальні параметри життєтворчої активності особистості / В.М.Ямницький // Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – №2 (4). – Київ, 2016. – С. 163-174.
 7. Ямницький В.М. Життєві перспективи акмеперіоду особистості в контексті психології життєтворчості /В.М. Ямницький //Психологічний часопис. – Науково-практичний журнал Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. – №6, випуск 16. – 07.2018 р.- с.213-227 (електронний ресурс).