КОНЦЕПЦІЯ

І. Загальні положення

1.1. Керівники проекту:

д.психол.н., проф., голова Рівненського товариства сприяння розвитку символдрами, доцент МТ СРС, член УСП – В.М. Ямницький;

д.пед.н., проф., зам.голови Рівненського товариства сприяння розвитку символдрами, навчальний терапевт МТ СРС, член УСП – С.А. Литвиненко.

1.2. Учасники: к.психол.н., доц. Г.В. Рудь, к.психол.н., доц. О.В. Сторож, к.психол.н., доц. К.В. Бабак, старший викл. О.Б. Дем’янюк, та інші.

1.3. Мета роботи Ресурсного центру:

 • надання психологічної допомоги співробітникам та студентам університету;
 • розвиток психологічної культури, популяризація психологічних знань, сприяння охороні здоров’я та поліпшення якості роботи та навчання в університеті.

1.4. Завдання:

 • надання невідкладної та поточної психологічної допомоги;
 • ресурсна психологічна підтримка та «розвантаження»;
 • профілактично-підготовча робота з вагітними;
 • психологічний супровід процесу професійної підготовки студентів-психологів;
 • популяризація психологічних знань серед студентів та викладачів «непсихологічних» спеціальностей;
 • надання інформаційно-методичної підтримки.

1.5. Форми роботи:

 • Психологічна служба – кризове психологічне консультування, ресурсна підтримка та супровід.
 • Психотерапевтичний клуб – створення психологічного простору для  професійного спілкування та проектної взаємодії викладачів та студентів, а також робота з вагітними та сімейними парами, що очікують на дитину.
 • Навчальні та просвітницькі проекти за різними напрямами психологічної спрямованості.

1.6. Методи роботи:

– психологічне спілкування,

– організація та проведення тренінгів,

– індивідуальне та групове  консультування, корекція, психотерапія, коучінг, супервізії;

– організація та проведення лекцій, семінарів, навчальних проектів.

ІІ. Проектні положення

 • Психологічна служба

Сучасна соціальна та економічна ситуація в Україні є відбитком глобальних світових процесів і створює передумови для постійної зміни соціальних, політичних, економічних парадигм. Постійне збільшення інформаційної кількості життєво важливих даних, нестабільність процесів розвитку країни, ускладнення технологічного та інструментального забезпечення, необхідність постійного прийняття відповідальних самостійних рішень – всі ці фактори спричиняють збільшення психологічної напруги та безпосередньо впливають на характер самовідчуття, психологічного комфорту та міжособистісні відносини особистості. Означені процеси знаходять своє відображення у характері виробничих взаємин у колективі університету.

З метою стабілізації психологічної ситуації для викладачів та студентів університету в межах психологічної служби пропонуються:

– психологічне розвантаження (групова форма роботи);

– ресурсна підтримка (групова форма роботи);

– індивідуальні консультації;

– кризове психологічне консультування.

Склад аудиторії: керівники підрозділів університету, викладачі, студенти.

Відповідальні: В.М. Ямницький, С. А. Литвиненко, Г.В. Рудь, О.В. Сторож та інші.

 • Психотерапевтичний клуб

Процес здобуття психологічної освіти в університеті передбачає усталені структуровані фіксовані форми взаємовідносин викладачів та студентів – лекцій, семінари, практичні та лабораторні, практика. В ході академічних занять характер набуття знань має здебільшого формалізований характер. Проте, за результатами зворотнього зв’язку від студентів випускних курсів, магістрів, їм гостро не вистачає неформального спілкування професійної спрямованості. В межах психотерапевтичного клубу передбачається:

 • створення простору неформального професійного спілкування викладачів та студентів;
 • обмін інформацією про існуючі освітні психотерапевтичні проекти та заходи;
 • створення середовища практичного закріплення та відпрацювання на практиці професійних психотерапевтичних знань;
 • створення освітньо-розвивального середовища та популяризація основ усвідомленого батьківства як однієї з умов повноцінного розвитку дитини;
 • проведення просвітницько-консультативної роботи з проблем психології сім’ї та етапністю подружнього життя;
 • аналіз різних стилів батьківської поведінки стосовно дітей та їх вплив на процес формування особистості дитини;
 • перегляд відеоматеріалів з подальшим обговоренням та аналізом;
 • проведення супервізій та інтервізій для магістрантів, аспірантів і викладачів психолого-природничого факультету.

Склад аудиторії: керівники навчальних проектів, викладачі, студенти університету, практикуючі психологи та психотерапевти міста.

Відповідальні: Ямницький В.М., Литвиненко С.А., Рудь Г.В. та інші.

 • Навчальні проекти

У цей час в м. Рівному за сприяння Української спілки психотерапевтів та її міського осередку проходить професійне навчання в межах навчальних проектів з метою отримання додаткової післядипломної освіти-спеціалізації та отримання диплому психотерапевта.

Діяльність центру спрямована на створення інформаційного простору, де бажаючі зможуть дізнатися про особливості представлених у нашому місті напрямів психотерапії, отримати власний практичний досвід, обрати відповідний напрям та прийняти участь в освітніх проектах.

Склад аудиторії: викладачі, студенти, практикуючі психологи та психотерапевти міста, медичні працівники, представники соціальних служб.

Відповідальні: В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко та інші.