Сторож Олена Василівна

Кандидат психологічних наук

доцент кафедри практичної психології та психотерапії

Освіта

Освіта: Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», факультет психології та мистецтвознавства, спеціальність «Психологія» (2001 р.); аспірантура Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, (2005 р.), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології на тему: «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників» (2011 р.). Присвоєно вчене звання доцента (2013 р.).

Сертифіковані програми навчання:

 • 1998-1999 р.р. – Школа волонтерів при телефоні «Довір’я» ССМ м. Рівне;
 • 18-23 лютого 2002 р. – Національний семінар «Партнерство в соціальній роботі» Християнський дитячий фонд при Академії праці і соціальних відносин, м. Київ;
 • 10.2001 р. – 29.04.2002 р. – група особистісного росту за напрямком: системна сімейна терапія;
 • з 2007 р. бере участь в навчальному проекті психотерапії за методом символдрами Міжнародного товариства Кататимного переживання образів і імагінативних методів в психотерапії та психології;
 • 3 2012 р. бере участь у навчальних проектах по ізотерапії і лялькотерапії.

Наукові інтереси:

 • психологія творчості;
 • проблеми психології соціалізації;
 • практична психологія;
 • психологічне консультування особистості;
 • експериментальна психологія;
 • психотерапія.

Здобутки

Професійна активність: в університеті працює з 2002 р. У 1999 – 2001 р.р. волонтер-психолог на телефоні «Довір’я». У 2001 р. – практичний психолог в загальноосвітній школі № 10, м. Рівне. У 2001 – 2006 р.р. психолог-консультант, головний тренер проекту «Впровадження технології профілактики вживання наркотичних речовин серед підлітків і молоді м. Рівне» при громадській організації соціально-психологічна лабораторія «Суспільне народження». 2002-2010 рр. викладач кафедри загальної психології та психодіагностики. З 2010 викладач кафедри практичної психології та психотерапії.

Громадська активність: 

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); член Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів.

Практикуючий психолог за методом символдрами; практикуючий психолог за напрямком дитяча та юнацька психотерапія; практикуючий психолог за методом тілесно-орієнтованої психотерапії(ТОП).

Забезпечення дисциплін:

 • Активне соціально-психологічне навчання;
 • Теорія і методика організації психотренінгу;

Хобі: малювання, шиття, музика, оздоровчі системи, позитивне мислення.

Публікації

Авторка понад 40 наукових публікацій.

Основні публікації:

 1. Теоретико-методологічний аналіз творчої соціалізації студентів. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред.. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 180 с. (30с.).
 2. Сторож О.В. Технологія розвитку творчої соціалізації старшокласників /О.В. Сторож / Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 3. – Рівне: Видавництво ТзОВ «Дока центр», 2014. – С. 150-154.
 3. Сторож О.В. Розвиток складових творчої соціалізації особистості /О.В. Сторож/ Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 4. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 248-153.
 4. Сторож О.В. Розвиток творчої соціалізації старшокласників / О.В. Сторож/ Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі, 10 лютого 2016 р.: Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару / за ред. Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – С.99-101.
 5. Сторож О.В. Роль тривожності у розвитку творчої соціалізації особистості / О.В. Сторож / Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6. – Рівне: РДГУ, 2016.
 6. Сторож О.В. Психологічні особливості творчої соціалізації особистості / О.В. Сторож / Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.В. Сечейко. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – С.263-268.
 7. Сторож О.В. Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників / Сторож О.В./ Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип.. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 516-531. (збірник включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (IC) CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOSIAL SCIENCES AND HUMANITIES); GOOGLE SCHOLAR.
 8. Сторож О. В. Тривожність як детермінанта творчої соціалізації особистості / О.В.Сторож // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 44. – С. 160–165.
 9. Сторож О.В., Дружиніна І.А. Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі /О.В.Сторож, І.А.Дружиніна // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.268-272.