Кафедра практичної психології та психотерапії активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними науковими колами, а зокрема з Зеленогурським університетом (м. Зелена Гура Польща); Інститутом психології імені Г. C. Костюка НАПН України: з лабораторіями: психології творчості, соціальної психології, організаційної психології, методології і теорії психології; Національним педагогічниим університетом імені М. П. Драгоманова; Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Рівненським обласним психотерапевтичним товариством (РОПТ), Українською спілкою психотерапевтів (УСП); Українською асоціацією системних розстановок; Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); Західно-українською асоціацією арт-психологів та арт-терапевтів; кафедрою корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО); Кабінет-центром практичної психології і соціальної роботи при РОІППО; Малою академією наук; Першим Українським видавництвом тестів ОС Україна; Рівненським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо.