Рудь Галина Володимирівна

Доцент кафедри практичної психології та психотерапії,

кандидат психологічних наук

Освіта

Освіта: Київський національний університеті ім. Т.Г. Шевченка (філософський факультет, відділення психології, 1983 р.). Тема дисертації: «Формування життєвих перспектив у ранній юності» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2006 р.).

 

 

Сертифіковані програми навчання:

психотерапевт за методом символдрами, психотерапевт за методом піскової терапії.

Наукові інтереси:

  • особистість та її життєвий шлях;
  • психосоматика;
  • розвиток життєвих навичок та формування життєтворчості особистості;
  • аналітична психологія;
  • психотерапія.

Здобутки

Професійна і громадська активність: в університеті працює з 1983 р. Член Вченої Ради психолого-природничого факультету. Член ради Рівненського обласного психотерапевтичного товариства, член Української спілки психотерапевтів, член асоціації психологів та психотерапевтів України. Практикуючий психолог-консультант.

Публікації

Опубліковано більше 25 – ти наукових статей

 

Основні публікації за напрямом:

  1. Рудь Г.В. Особливості впливу гендерних відмінностей на процес формування життєвих перспектив юнацтва в період трансформації суспільства. / Г.В. Рудь // Психологічні аспекти національної безпеки: зб. наук праць, Т.2. – 2013. – с. 57-68.
  2. Рудь Г.В. Психологічні особливості просоціальної поведінки підлітків. / Г.В. Рудь // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. Вип. №2. Рівне: Тзов «Дока-Центр»- 2013. – С. 161-166.
  3. Рудь Г.В. Жизненная перспектива личности как основа жизненного пути. Психология и педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития: сборник материалов научно-практической конференции. Россия, Новосибирск, Изд. «СибАК», 2013. С. 139-141.
  4. Рудь Г.В. Сприймання власного життєвого шляху та формування молоддю життєвої перспективи. / Г.В. Рудь // Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (30с.).