Рудь Галина Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії

 

Освіта

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983, «Психологія» психолог, викладач психології Захистила кандидатську дисертаціїю на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук спеціальністі 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія на тему «Формування життєвих перспектив у ранній юності» (2006 р.). присвоєно вчене звання доцента (2009 р.)

 

 

Сертифіковані програми навчання:

психотерапевт за методом символдрами, психотерапевт за методом піскової терапії.

Наукові інтереси:

 • особистість та її життєвий шлях;
 • психосоматика;
 • розвиток життєвих навичок та формування життєтворчості особистості;
 • аналітична психологія;
 • психотерапія.

Здобутки

Професійна і громадська активність: 1997-2006 рр. старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики; 2006-2010 рр. доцент кафедри загальної психології та психодіагностики; з 2010 р. доцент кафедри практичної психології та психотерапії.

Громадська активність: Член Української спілки психотерапевтів, є членом Ради РОПТу (Рівненського обласного психотерапевтичного товариства)

Забезпечення дисциплін:

 • основи психотерапії;
 • сучасний психоаналіз;
 • психологія життєтворчості.

 

Хобі: психологічне консультування, книги, подорожі.

 

Публікації

Опубліковано більше 50  наукових статей:

 1. Сприймання власного життєвого шляху та формування молоддю життєвої перспективи. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (30с.).
 2. Рудь Г.В., Косарєва О.І. Психологічні чинники ґенези особистісної сфери першокурсників / Г.В. Рудь, О.І. Косарєва // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 235-245; авторський внесок 50 %, (збірник включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (IC) CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOSIAL SCIENCES AND HUMANITIES); GOOGLE SCHOLAR.
 3. Рудь Г.В. Особливості саморефлексій тілесного потенціалу у юнацькому віці / Г.В.Рудь // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 188-193.
 4. Рудь Г.В., Косарєва О.І. Психологічний аналіз прояву особистісних характеристик першокурсників / Г.В. Рудь, О.І. Косарєва // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.239-244; авторський внесок 50 %.
 5. Рудь Г. Психологічні аспекти переживання особистістю кризи середини життя / Г.В.Рудь // Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів. обл.): Лисенко М. М., 2018. – Том. 40, Вип. 1 : Психологія. – 150 c. Збірник наукових праць. (с.75-86). ISSN (Print) 2309-179713.07.2015, Google Scholar
 6. Рудь Г. Психологічні аспекти переживання особистістю кризи середини життя / Г.В.Рудь // Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів. обл.): Лисенко М. М., 2018. – Том. 40, Вип. 1 : Психологія. – 150 c. Збірник наукових праць. с.75-86.