1. Ямницький В. М. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент: Монографія. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006 – 362 с.

  1. Панок В. Г., Рудь Г. В. Психологія життєвого шляху особистості: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.

  1. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів. – Одеса: ПНЦ АПН 2007. – 187 с.

  1. Литвиненко С. А. Ігротерапія / Світлана Литвиненко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

  1. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред. В. М. Ямщицького, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О. Зень, 2015. – 183 с.