План науково-дослідної роботи

кафедри практичної психології та психотерапії на 20162017 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації молоді» 30-31 березня

2017р.

Кафедра загальної психології та психодіагностики, вікової та педагогічної психології,

практичної психології та психотерапії

2. Тиждень психології 24-28 квітня

2017р.

доц. Рудь Г.В.,

ст. в. Демянюк О.Б.

3. Засідання секції «Актуальних проблем практичної психології» (звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ за 2016 р.) Березень 2017р. проф. Ямницький В.М.
4. Підготовка до друку студентських наукових публікацій в альманасі студентського наукового товариства «Актуальні проблеми психологічної науки» Травень 2017р. проф. Ямницький В.М.
5. Підготувати студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з психології Протягом року проф. Литвиненко С.А.,

доц. Сторож О.В.

Зав. кафедри                                             проф. Ямницький В.М.