Литвиненко Світлана Анатоліївна

Доктор педагогічних наук,

професор кафедри практичної психології та психотерапії

 

Освіта

Освіта: Рівненський державний педінститут, 1989, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання. Музика», вчитель початкових класів, вчитель музики. Аспірантура Рівненського державного університету, м. Рівне (1991-1994 рр.). Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання молодших школярів» (1994 р.). Присвоєно вчене звання доцента (1998р.). Докторантура Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне (1999-2002 рр.). Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності» (2005 р.). Присвоєно вчене звання професора (2007).

 

Сертифіковані програми навчання:

 • Навчальний терапевт за методом кататимно-імагінативної терапії,
 • сімейний системний психотерапевт.

Наукові інтереси:

 • проблеми соціальної педагогіки;
 • проблеми педагогіки і психології вищої школи;
 • соціалізація та виховання дітей молодшого шкільного віку;
 • практична психологія та психотерапія.

Здобутки

Професійна активність: вчитель початкових класів у СШ № 18 м. Рівного (1989-1993). З 1994-1996 рр.- викладач, старший викладач кафедри загальної психології Рівненського державного педагогічного інституту; 1996-1999 рр. – доцент кафедри загальної психології Рівненського державного педагогічного інституту; 2002-2006 рр. – доцент кафедри вікової і педагогічної психології; 2006-2010 – професор кафедри вікової і педагогічної психології; з 2010 професор кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Член спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських дисертацій (К 47.104.08, НУВГП, м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та (К 47.053.01, РДГУ, м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Громадська активність: член Української спілки психотерапевтів, член та супервізор Міжнародного товариства сприяння розвитку символдрами. Член редколегії наукового видання «Нова педагогічна думка» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; «Психологія: реальність і перспективи» збірник накових праць РДГУ.

Нагороди

Нагороджена знаком «Ушинський К.Д.» Національної академії наук.

Забезпечення дисциплін:

 • Методи ігрової корекції;
 • Ігротерапія;
 • Кризова психологія.

Хобі: арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, мистецтво кулінарії.

Публікації

Основні публікації:

Авторка понад 170 наукових праць.

 

Серед яких:

 1. Соціально-педагогічна підготовка майбутнього вчителя. /С.А. Литвиненко // Монографія. Одеса: СВД Черкасов М.П.; Рівне, РДГУ, 2004.- 302 с.;
 2. Основи соціально-педагогічної діяльності /С.А. Литвиненко // Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Одеса: ПНЦ АПН 2007. – 187 с.;
 3. Ігротерапія. /С.А. Литвиненко // Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. К.: Шкільний світ, (Біб-ка «Шкільного світу»), 2010. – 128 с.;
 4. Психологічні основи використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. /Колективна монографія / за ред. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (15с.);
 5. Основи ігротерапії. / С.А. Литвиненко / Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Рівне, 2017. –135 с.;
 6. Литвиненко С.А. Сучасні технології організації навчального процесу у вищій школі /С.А.Литвиненко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура.- Хмельницький: ХГПА, – 2015. – Вип. 19. – 242 с. – С. 121- 125. (збірник включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus http:// jourals.indexcopernicus.com/+, p 24781602,3.html);
 7. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів / С.А.Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 167-171.
 8. Lytvinenko, Yamnitsky V. The role of play in the development of speech disorders in children. Supporting the Development of Children Who Are “at Risk ” / Ed.by Jaroslaw Babka, Ewa Janion. ‒ Torun: Adam Marszalek, 2016. No 9.- s 113-123.