Демянюк Олена Богданівна

Старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії

Освіта

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут, 1987, „Російська мова та література)”, вчитель російської мови та літератури; Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» (м.Київ), 1995, «Практична психологія», практичний психолог у системі освіти; аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету (2010-2013 рр.); працює над дисертаційним дослідженням на тему «Образ світу як чинник саморозвитку особистості» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Сертифіковані програми навчання:

– 2011 – 2013р.р. – участь у міжнародній навчальній програмі «Системно-феноменологічний підхід та сімейні розстановки» (Українська асоціація системних розстановок, Інститут консультування та системних рішень (Росія, Москва), Вища школа психології (Росія, Москва), Професійна психотерапевтична ліга (Росія, Москва).

– 9.03.2012р.-11.03.2012р. – навчальний семінар «Системно-феноменологічний підхід та сімейні розстановки в індивідуальній терапії та консультуванні» (Українська асоціація системних розстановок, м.Київ).

– 2012 р. – участь у 8-ми модульному інтенсив-курсі «Самопізнання» (за системно-феноменологічним методом), Українська асоціація системних розстановок, м. Київ.

Член Української асоціації системних розстановок.

Наукові інтереси:

 • практична психологія;
 • психотерапія;
 • психологічне консультування;
 • психологія життєтворчості;
 • трансперсональна психологія;
 • системно-феноменологічна психотерапія та консультування;
 • психологічний портрет особистості на основі архетипів;
 • метафоричні асоціативні карти (МАК) як інструмент практичного психолога;
 • трансформаційні психологічні ігри.

Здобутки

Професійна активність: в університеті працює з 2003 р. У 1992 – 1994 р.р. – вчитель російської мови та зарубіжної літератури в ЗОШ №9, м.Рівне. У 1995 – 2003 р. – практичний психолог в загальноосвітній школі № 9, м. Рівне. 2003 – 2010 рр. – викладач кафедри загальної психології та психодіагностики. З 2010 року старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії.

Громадська активність: Психолог-психотерапевт за напрямом Системно-феноменологічна психотерапія та сімейні розстановки.

Забезпечення дисциплін:

 • Методи психокорекції та психотерапії;
 • Психологія здоров’я;
 • Психокорекція;

Хобі: східна психологія та філософія, медитативні практики, музика, оздоровчі системи, подорожі.

Публікації

 Основні публікації:

 1. «Демянюк О.Б. Образ світу в контексті проблеми буття людини і її відношення зі світом. / О.Б. Демянюк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. – Вип. №3. Рівне: РДГУ, – 2014. – с. 52-56.
 2. Демянюк О.Б. Образ світу як психологічна основа самореалізації молоді / О.Б. Демянюк // // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. – Вип. №4. Рівне: РДГУ, – 2015. – с. 74-78.
 3. Образ світу як суб’єктивний простір особистості / Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред. В.М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (25 с.).;
 4. Демянюк О. Б. Образ світу як чинник реалізації потенціалу особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С.327 – 335);
 5. Демянюк О.Б. Уявлення про сім’ю як компонент образу світу особистості / О.Б.Демянюк // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 56-59.
 6. Демянюк О.Б., Косарєва О.І. Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді / О.Б. Демянюк, О.І. Косарєва // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.75-79.
 7. Демянюк О.Б. Косарєва О.І. Особливості соціальної перцепції у студентської молоді (гендерний аспект) /О.Б. Демянюк. О.І. Косарєва // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка. – №4. – Вип. 14. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С.54-67.