Демянюк Олена Богданівна

Старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії

Освіта

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література» (1992 р.), Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», спеціальність «практична психологія» (Київ, 1995 р.), аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету, тема дисертаційного дослідження «Образ світу як чинник саморозвитку особистості» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Сертифіковані програми навчання:

– 2011 – 2013р.р. – участь у міжнародній навчальній програмі «Системно-феноменологічний підхід та сімейні розстановки» (Українська асоціація системних розстановок, Інститут консультування та системних рішень (Росія, Москва), Вища школа психології (Росія, Москва), Професійна психотерапевтична ліга (Росія, Москва).

– 9.03.2012р.-11.03.2012р. – навчальний семінар «Системно-феноменологічний підхід та сімейні розстановки в індивідуальній терапії та консультуванні» (Українська асоціація системних розстановок, м.Київ).

– 2012 р. – участь у 8-ми модульному інтенсив-курсі «Самопізнання» (за системно-феноменологічним методом), Українська асоціація системних розстановок, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • практична психологія;
 • психотерапія;
 • психологічне консультування;
 • психологія життєтворчості;
 • трансперсональна психологія;
 • системно-феноменологічна психотерапія та консультування.

Здобутки

Професійна активність: в університеті працює з 2003 р. У 1992 – 1994 р.р. – вчитель російської мови та зарубіжної літератури в ЗОШ №9, м.Рівне. У 1995 – 2003 р. – практичний психолог в загальноосвітній школі № 9, м. Рівне.

Громадська активність: член Української Асоціації системних розстановок.

Публікації

 Основні публікації:

 1. «Інтегративний підхід у контексті психологічної допомоги особистості» (Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання. Зб.наук. праць РДГУ. Вип. 43 (2). – С.26-28);
 2. «Теоретичний аналіз проблеми розвитку образу світу на ранніх етапах онтогенезу» (Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання. Зб. наук. праць РДГУ. Вип.1 (44) – С.96-100);
 3. «Особливості становлення та типологія образу світу у студентів: теоретичний аналіз проблеми» (Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання. Зб. наук. праць РДГУ. Вип.45);
 4. «Психологічні особливості формування образу світу у студентської молоді» (Психологічні перспективи. Наукове видання. Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології АПН України. Вип. 20. С.48-57);
 5. 5. «Образ світу з позиції гуманістичної концепції розвитку особистості»; збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих».