Бабак Костянтин Валерійович

Кандидат психологічних наук

доцент кафедри практичної психології та психотерапії

 

Освіта

Освіта:Дубенський педагогічний коледж, вчитель початкових класів, керівник дитячого художнього колективу (1999 р.); Рівненський державний гуманітарний університет, «Психологія. Історія», практичний психолог у закладах освіти, вчитель історії, 2004; аспірантура РДГУ (2006-2009рр..); захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу» (2011 р.). Присвоєно вчене звання доцента (2015р.).

Наукові інтереси:

 • педагогічна психологія;
 • теорія і практика психологічного тренінгу;
 • розвиток особистості.

Здобутки

Професійна активність:

З 2004 по 2005 працював на посаді практичного психолога в ЗОШ № 5 м. Рівне. 2005-2006 практичний психолог в педагогічному ліцеї РДГУ. 2009-2010 викладач кафедри загальної психології та психодіагностики. З 2010 року викладач кафедри практичної психології та психотерапії.

Громадська активність:

Бере участь в навчальному проекті психотерапії за методом символдрами Міжрегіональної громадської організації сприяння розвитку символдрами  Кататимно-імагінативної психотерапії. Практика індивідуальної психотерапії.

Забезпечення дисциплін:

 • Практикум з групової психокорекції;
 • Методика організації психологічного тренінгу.

 Публікації:

 1. Концептуальна модель психологічного супроводу професійного розвитку особистості студента вищого навчального закладу. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред.. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне: О.Зень, 2015. – 183 с. (20 с.).
 2. Бабак К.В. Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів педагогічного /К.В. Бабак// Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – Вип. 1. – С. 19–26.
 3. Бабак К.В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ / К.В. Бабак // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2 (8) –– С. 28-33.
 4. Бабак К.В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу: структурно-інтегративний підхід / К.В. Бабак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки / Миколаїв. нац. унт ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: 2015 – С 7-13.
 5. Бабак К.В. Психологічна служба ВНЗ як засіб засіб психологічного супроводу професійного розвитку студентів / К.В. Бабак // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 17-21.
 6. Бабак К.В. Взаємозв’язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ I-II рівня акредитації / К.В. Бабак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред.. Ірини Савенкової. – № 1 (17), квітень 2017. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 С. 17-23.