Кафедра практичної психології та психотерапії РДГУ

 • Контактний телефон: 0 (362) 63-36-09
 • Електронна адреса: kafedrapt.rdgu@ukr.net

 

Створення кафедри: з метою вдосконалення структури навчальних підрозділів Рівненського державного гуманітарного університету та для ефективного забезпечення підготовки фахівців і на підставі ухвали підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України від 22.04.2010 р. та рішення Вченої ради (протокол №1 від 30.08.2010 р.) на базі кафедр загальної психології та психодіагностики, вікової та педагогічної психології РДГУ створено кафедру практичної психології та психотерапії (наказ № 150 осн/д  від 13 вересня 2010 р.).

Завідувач кафедри – Вадим Маркович Ямницький, доктор психологічних наук, професор.

Старший лаборант кафедри –Наталія Володимирівна Воронцова.

У складі кафедри 6 науково-педагогічних працівників, а саме: В.М. Ямницький, доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри; С.А. Литвиненко доктор педагогічних наук, профессор; Г.В. Рудь кандидат психологічних наук, доцент; К.В. Бабак кандидат психологічних наук, доцент; О.В. Сторож кандидат психологічних наук, доцент; О.Б. Демянюк старший викладач. З 2010 року по 2016 рік на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент Джеджера Клавдія Віталіївна.

Викладачами кафедри в межах робочого часу виконується науково-дослідна тема «Психологічні особливості становлення майбутнього фахівця у сучасній вищій школі» (державний реєстраційний номер 0116U006145).

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • проблеми соціальної педагогіки;
 • проблеми педагогіки і психології вищої школи;
 • проблеми професійного розвитку особистості;
 • проблеми життєтворчості особистості;
 • соціалізація;
 • психологія творчості;
 • практична психологія;
 • психологічне консультування;
 • психотерапія.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання 24 фахових дисциплін підготовки фахівців у галузі психології за освітніми ступенями „бакалавр” та „магістр”.

При кафедрі функціонує Ресурсний центр мета якого надання психологічної допомоги співробітникам та студентам університету; розвиток психологічної культури, популяризація психологічних знань, сприяння охороні здоров’я та поліпшення якості роботи та навчання в університеті.

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям: Інститут психології імені Г. C. Костюка НАПН України, лабораторії: психологія творчості, соціальна психологія, організаційна психологія, методології і теорії психології; Міжнародне товариство сприяння розвитку символдрами; Рівненське обласне психотерапевтичне товариство (РОПТ), Українська спілка психотерапевтів (УСП); Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); Західно-українська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО); Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи при РОІППО; кафедра корекційної освіти при РОІППО; Мала академія наук; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (МЕГУ), кафедра психології.